מהי מולדת?
ברקוביץ, איריס
לחמן, חיה
נושא מעובד, יחידת הוראה

היחידה עוסקת במושג מולדת כפי שהוא משתקף בשיר ובזמר שנכתבו לפני קום המדינה בשני העשורים הראשונים לקום המדינה ובעת האחרונה. נושא זה עשוי להשתלב סביב תקופת יום העצמאות וכן בזיקה לתכנית הלימודים "מולדת חברה ואזרחות" .
השירים ביחידה: שיר מולדת/ אלתרמן , מה זאת מולדת/ אפרים תלמי, מה זאת מולדת/ יפרח חביב , שעור מולדת/ עלי מוהר , אל ארצי/ רחל , ארץ ישראל שלי / דתיה בן דור, קום והתהלך בארץ/ יורם טהר-לב.
ביחידה ניתוח לשירים והצעות לפעילויות.

חגים ומועדים
חגים ומועדים - יום העצמאות
מולדת חברה ואזרחות
מולדת חברה ואזרחות - מדינת ישראל - המולדת שלנו
מוסיקה
ספרות
ספרות - שירה
ספרות - שירה לילדים ונוער
כתה ד
כתה ה
כתה ו
מכללת בית ברל, המרכז לתכנון לימודים
2017965